210 4825887

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

   

  Περιορισμένη άδεια

  Το kartelias.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

   

  Μεταβολές

  Το kartelias.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το kartelias.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

   

  Περιορισμός Ευθύνης

  Το kartelias.gr, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το kartelias.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

   

  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

  Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της kartelias.gr. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

   

  Επιστροφές Προϊόντων

  Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

  Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής/παράδοσης  των προϊόντων. Για να πραγματοποιηθεί αλλαγή (πλην των ελαττωματικών) θα χρειαστεί να λάβουμε ενημέρωση στο kartelias@kartelias.gr για την πρόθεση αλλαγής και εφόσον η κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρία δέχεται το επιστρεφόμενο προϊόν, θα ξεκινήσουμε την διαδικασία αλλαγής. Δεν θα γίνεται καμία παραλαβή δέματος επιστροφής στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με εκπρόσωπο μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-4825887, 210-4828252 ή στο kartelias@kartelias.gr

  Ελαττωματικά Προϊόντα

  Κάθε επιστροφή και αλλαγή τυχόν ελαττωματικών προϊόντων θα πρέπει να γίνει άμέσα και μέσα σε 3 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, με την απόδειξη αγοράς που συνοδεύει το προϊόν και στην πλήρη συσκευασία τους. Αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εάν το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος. Για τα προϊόντα που συνοδεύονται απο εγγύηση, θα ενημερωθείτε για τους χρόνους αντικατάστασης ή επισκευής κατά περίπτωση.

  Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν.

   

  Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το kartelias.gr

  Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

  Τα μεταφορικά των αλλαγών/επιστροφών/εγγυήσεων, επιβαρύνουν τον αγοραστή.

  Οι εικόνες που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο kartelias.gr ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές.

  Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

  Υπάρχει περίπτωση, ανάλογα την κατηγορία ή τον κατασκευαστή ορισμένων προϊόντων (π.χ. ηλεκτρονικά είδη, κατασκευές στολών επί μέτρο κλπ.), να σας ζητηθεί η καταβολή μέρους ή η πλήρης εξόφληση της παραγγελίας πριν την εκτέλεση της. Αυτό είναι πιθανόν να σας ζητηθεί και σε παραγγελίες μεγάλης αξίας πριν προχωρήσουμε σε επεξεργασία/αποστολή της.

   

  Εγκατάλειψη Προϊόντων

  Ο πελάτης αποδέχεται ότι εάν το προϊόν του παραμείνει στο κατάστημα για περισσότερο από 2 ΕΤΗ από την ημερομηνία καταχώρησης παραλαβής του στο κατάστημα, το προϊόν αυτό θα θεωρείται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ως εγκαταλελειμμένο και θα ανακυκλώνεται. Κατά την περίπτωση που δεν αναζητήσει το προϊόν του εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, απαλλάσσει την εταιρία ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από κάθε ευθύνη για την απώλεια αυτού και εγκαταλείπει τη νομή της επί σκοπώ παραιτήσεως από την κυριότητα και παραιτείται από κάθε δικαίωμα/αξίωση απόδοσης, αποζημίωσης.

   

  Αποστολή Προϊόντων

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα kartelias.gr δέχεται παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός Ελλάδος. Η παράδοση των παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιείται από τη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών ΕΛ.ΤΑ COURIER πόρτα-πόρτα. Η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ ανεξαρτήτως ποσού. Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα, η παράδοση των προϊόντων γίνεται αφότου η εταιρεία επιβεβαιώσει την κατάθεση.

  Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 4825887, είτε μέσω e-mail στο kartelias@kartelias.gr